Debatteren kan op veel manieren. Het gaat er altijd om als spreker een jury (dus niet zozeer de tegenstander, maar het publiek) te overtuigen. Wat alle vormen verder gemeen hebben is dat ze van een goede debater veronderstellen dat hij of zij snel kan reageren en nadenken en overtuigend kan presenteren.

Het bijzondere van debatteren op een debatvereniging is dat je je houdt aan vooraf vastgestelde regels, dit in tegenstelling tot een discussie die je met je vrienden, familie of collega’s hebt. Veel mensen discussiëren, en proberen daarbij de directe gesprekspartner(s) te overtuigen. Discussies hebben echter hun beperkingen en één van de problemen is dat ze vaak worden “gewonnen” door diegene die het hardst spreekt, het langst blijft doorpraten of verwijst naar allerlei autoriteiten en ervaringen vanuit bijvoorbeeld het werk.

Debatteren is een discussie met regels, waarbij geprobeerd wordt de discussie naar een hoger niveau te tillen, met – zoals eerder genoemd - als doel om daadwerkelijk mensen (i.c. het publiek) te overtuigen. Bij debatteren krijg je een rol (Voor of Tegen) toegewezen. Met je team zul je moeten uitmaken welke spreekbeurt (1ste, 2e of 3e) je neemt. Beginnende debaters vinden een toegewezen rol (Voor of Tegen) vaak onnatuurlijk, maar dit is juist datgene waardoor je goed leert debatteren: je gaat niet automatisch dat verdedigen waar je toch al Voor of Tegen bent, maar je zult stellingen moeten verdedigen waar je het mogelijk – zelfs mordicus – niet mee eens bent. Goede debaters kunnen zowel Voor als Tegen dezelfde stelling pleiten.

Bij HHW hanteren we voornamelijk de stijl Nederlands Parlementair (NP), ook wel Amerikaans Parlementair (AP) genoemd. Dit is in Nederland een zeer gangbare stijl die op de meeste grote toernooien en andere debatverenigingen gehanteerd wordt. Zie voor uitleg van NP het onderdeel “Meedoen” op deze website. Naast het Nederlands/Amerikaans Parlementair hebben we geregeld andere debatvormen, die zowel afwisseling geven, als dat ze andere vereisten stellen: in een HHW debatjaar komen ook het Kettingdebat, Lagerhuisdebat, Ballondebat en Eloquentiadebat aan de orde.