Het Hoogste Woord is een vereniging waar iedereen lid van kan worden. De vereniging is in 1995 opgericht door studenten, maar bestaat nu voornamelijk uit afgestudeerden en werkenden. Het merendeel van de leden is tussen de 30 en 50 jaar, maar jonger en ouder zijn ook vertegenwoordigd. Iedereen die het leuk en leerzaam vindt om te debatteren kan lid worden! Debatvereniging "Het Hoogste Woord" kent geen toelatingseisen.

Als je lid wordt bedraagt de contributie € 50,- per jaar,  voor dit bedrag ben je vanaf betaling (en na acceptatie door het bestuur) een jaar lid van de vereniging. Studenten betalen € 25,- per jaar. Als geïnteresseerde kun je twee keer kostenloos mee-debatteren, hierna kun je al dan niet lid worden.

Een seizoen bij Het Hoogste Woord loopt van september tot en met augustus van het volgende jaar. Onze leden ontvangen in september een verzoek per e-mail om de contributie over te maken.

Maak uw contributie over op:

ING bankrekeningnummer NL70 INGB 0007 4605 82 t.n.v. Debatingclub Het Hoogste Woord te De Lier.