Zin om mee te debatteren?

Iedereen is van harte welkom om mee te doen aan een debatavond. Wanneer je eens mee wilt doen, laat dit dan even van te voren weten door een mailtje te sturen naar de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Indien er zich wijzigingen voordoen in de datum of de lokatie ontvang je een bericht.

Voorbereiding

Debatervaring is geenzins een vereiste, wel is handig om pen en papier mee te nemen om aantekeningen te maken, temeer omdat iedereen die langskomt ook direct meedoet aan een debat! 

Debatteren

Om 19.30 verzamelen de leden zich in de zaal. Op basis van het aantal aanwezige leden (en geinteresseerden) wordt besloten hoeveel debatten zullen plaatsvinden: per debat zijn vier tot zes mensen nodig. Meestal zijn er drie debatten.

Het bestuur heeft een selectie gemaakt van de per e-mail ingestuurde stellingen en zal die presenteren. De debatteams worden ingedeeld (meestal vrij ad random, wie toevallig naast elkaar staat) en krijgen een kwartier voorbereidingstijd.

Shift of opinion

Voorafgaande aan het debat zal er een tijdwaarnemer en een jury worden aangewezen. Daarna volgt de zogenaamde "shift of opinion". Alle aanwezigen die niet deelnemen aan het debat kunnen voor of tegen de stelling stemmen. Deze stand wordt als nulmeting gebruikt. Na afloop van het debat stemmen de aanwezigen opnieuw over dezelfde stelling om te kijken of de teams erin geslaagd zijn om met hun argumenten en presentatie deze stemverhouding in hun voordeel te veranderen.

Daarna volgen de debatten.

Een debat wordt bij Het Hoogste Woord als volgt gevoerd:

  1. 4 minuten opzetbeurt door de 1e voorstander van de stelling
  2. 4 minuten opzetbeurt door de 1e tegenstander
  3. 4 minuten repliek door de 2e voorstander
  4. 4 minuten repliek door de 2e tegenstander
  5. 3 minuten samenvatting door de 1e /3e (afhankelijk van de grootte van het team) tegenstander
  6. 3 minuten samenvatting door de 1e /3e voorstander

De eerste en de laatste halve minuut van een beurt of repliek zijn ‘beschermde’, daarin mag de opponent geen vragen stellen. Dit mag ook niet als de spreker de opponent hiervoor geen toestemming geeft. In de samenvattingsbeurten mogen hoe dan ook geen interrupties plaats vinden. In de samenvattingsbeurten is het niet de bedoeling dat er weer nieuwe argumenten worden ingebracht. De tegenpartij kan daar immers niet meer op reageren.

Na het debat bespreekt de jury de spreekbeurten. Bij HHW wordt alleen (opbouwende) kritiek gegeven, er wordt geen winnaar aangewezen na het debat. Wel wordt er regelmatig vastgesteld of er een shift of opinion bij het publiek is opgetreden. 

Borrelen

Wanneer alle debatten zijn afgelopen worden de genuttigde drankjes afgerekend bij de penningmeester en wordt er vaak aan de bar onder het genot van een drankje nog gezellig nagepraat.

Stellingen

De stellingen waarover gedebatteerd zullen worden zijn bijvoorbeeld;

Gemeenteraden moeten een college van B&W kunnen afzetten.

Op het Eurovisie songfestival moet ieder land in zijn eigen taal zingen.

De discretionaire bevoegdheid van de minister van vreemdelingenzaken moet worden afgeschaft.

De levensbeschouwelijke identiteit van scholen moet worden afgeschaft.

De publieke omroep moet terug naar één televisie en één radiozender.

De handel in medicijnen moet worden vrijgegeven.

Beroepsnamen als loodgieter en bakker moeten beschermd worden zoals advocaat en notaris.

Nederland moet twee vliegdekschepen aanschaffen.

De gratis schoolboeken moeten worden afgeschaft.

De prijs van geneesmiddelen mag geen rol spelen in de spreekkamer.

Europarlementariërs moeten vanuit de nationale parlementen afgevaardigd worden.

Kranten moeten geld krijgen uit de STER opbrengsten

Vertrekbonussen moeten volledig weg belast worden.

De duur van de WW moet worden verkort.

De maximum snelheid moet na middernacht voor elektrische auto's worden vrijgegeven.

Het schooluniform moet weer worden ingevoerd.

De teelt van nederwiet moet worden vrijgegeven.

De minimum leeftijd voor prostituees moet 30 jaar worden.

Alle rijksmusea moeten gratis toegankelijk worden.

Criminele buitenlanders met meer dan twee jaar celstraf moeten na hun straf uitgewezen worden.

Studenten moeten een prestatiebeloning krijgen.

Het BTW tarief op arbeid moet voor alle beroepsgroepen naar 6%.

Voorstanders van een generaal pardon moeten extra belasting betalen.

De eerste kamer moet worden afgeschaft.

Alleen mensen die een baan hebben kunnen een lening afsluiten

Ontwikkelingshulp moet worden stopgezet.

Roddelbladen moeten worden verboden.

Ambtenaren mogen niet meer staken.

De belastingaanslag van grote bedrijven moeten openbaar gemaakt worden.

Bij iedere organisatie mag het hoogste salaris maximaal 20 keer het laagste salaris zijn.

Dierproeven moeten geheel worden verboden.

De kinderbijslag moet na twee kinderen worden afgeschaft.

De kuststrook moet over de hele lengte vijftig kilometer opgeschoven worden.

De Benelux moet één land worden.

Dikke mensen moeten van het strand geweerd worden.

Organenhandel met derde wereldlanden moet worden vrijgegeven.

Verstandelijk gehandicapten mogen geen kinderen krijgen.

De koning mag niet meer verdienen dan de Balkenende norm en ook belasting betalen.

Gemeenten moeten werklozen kunnen inzetten voor zorgtaken.

Patiënten moeten voor iedere medische verrichting een eigen bijdrage betalen.

Hup Holland Hup moet het nieuwe volkslied worden.

Nederlanders die in het buitenland worden gezocht moeten altijd worden uitgeleverd.

Jihad strijders moeten niet meer in Nederland worden toegelaten.

In de rust van een voetbalwedstrijd mag een trainer voortaan drie extra spelers wisselen.

De publieke omroep moet geen rechten meer kopen van grote internationale sportevenementen.

De toewijzing van het WK voetbal 2022 aan Qatar moet worden herzien.

Bedrijven moeten worden verplicht om 10% van hun personeelsbestand uit gehandicapten te laten bestaan.

Voor zwangere vrouwen moeten roken en alcohol drinken wettelijk verboden worden.

Mensen die ouder zijn dan 90 jaar mogen helemaal zelfstandig bepalen of ze euthanasie willen.

De overheid mag de publieke camera’s ook voor andere doeleinden dan verkeersboetes gebruiken.

Het overdragen van een SOA moet strafbaar worden.

Ouders in ontwikkelingslanden moeten betaald worden om niet meer dan één kind te krijgen.

Iedereen moet een periode in zijn of haar leven, in willekeurige volgorde, als ambtenaar, ondernemer en werknemer werken.

De EU moet een verbod afkondigen op generaal-pardonregelingen.

Lantaarnpalen moeten ‘s nachts uit worden gezet.

Rusland moet worden uitgesloten van internationale sportevenementen.

Rijke mensen moeten verplicht een deel van hun netto inkomen aan goede doelen geven.

Alle dierentuinen in Nederland moeten gesloten worden

Kinderen moeten verplicht worden voor hun oude ouders te zorgen

Er moet nu een vrouwenquotum voor topfuncties komen

Nederlandse banken moeten verplicht worden gesplitst in een nutsbank en een zakenbank

Er moet een DNA-databank komen waarin het DNA van alle Nederlanders wordt opgeslagen

De Nederlandse overheid moet voldoende veilige sekswerkplekken aanbieden

Er moet in Nederland net als hondenbelasting ook kattenbelasting worden ingevoerd

De taken van de waterschappen moeten overgaan naar de provincie

 

De staat moet kunstschatten verkopen om de staatsschuld zoveel mogelijk af te lossen

 

De eerste klas in NS treinen moet worden afgeschaft.

De commissie stiekem moet worden opgeheven.

Mensen mogen onder geen enkele voorwaarden hun huis uit gezet worden.

Falende bestuurders en toezichthouders moeten persoonlijk financieel aansprakelijk worden gesteld.

Elektrische auto’s mogen harder rijden dan conventionele auto.

Dictaturen moeten uit de VN worden gezet.

Elektrische auto’s mogen harder rijden dan conventionele auto’s.

Zonnepanelen worden verplicht voor nieuwbouwwoningen.

De voetbal bondscoach moet door het volk worden gekozen.

Rijke mensen krijgen geen AOW en kinderbijslag meer.

Iedereen moet om de vijf jaar weer rijexamen doen.

Contant geld moet worden afgeschaft.

ZZP-ers moeten zich verplicht verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en verplicht sparen voor hun pensioen.

Observatiecamera's moeten duidelijk zichtbaar worden gemaakt.

De geheime dienst moet de bevoegdheid krijgen om staatsgevaarlijke personen in het buitenland te liquideren.

Het is niet een overheidstaak om eenzaamheid bij ouderen op te lossen.

Vrouwen moeten een hogere beloning krijgen als ze volksvertegenwoordiger worden.

Bij de volgende verkiezingen moeten weer stemcomputers worden gebruikt.

Mensen die gaan stemmen moeten een korting krijgen op hun belastingaanslag.

Nederland moet proberen om samen met Zwitserland de Olympische winterspelen te organiseren.

Als een zelfrijdende auto een ongeluk veroorzaakt is de fabrikant altijd verantwoordelijk.

De gridgirls horen bij de formule 1.

Politici moeten hun belastingaangifte openbaar maken.

Alle werknemers moeten een aandelenpakket in hun bedrijf krijgen.

Bij draaideur criminelen moet de bewijslast omgedraaid worden.

De EU moet geen regels opstellen aan de lidstaten hoe ze hun rechtstaat moeten inrichten.

Er moet een registratiesysteem komen voor drones.
 
De EU moet zich uitsluitend met handel en goederenverkeer bezig houden.
 
Jonge meisjes en hun ouders moeten schriftelijk instemmen met een vrijpartij.
 
Nederland moet capaciteit ontwikkelen om andere landen digitaal te kunnen aanvallen.
 
Straatmuzikanten moeten minimaal op een conservatorium zitten of hebben gezeten.
 
Shell is een een criminele organisatie