Agenda

De data voor de debat avonden in 2019 zijn als volgt;

Alle debatavonden zijn op maandag!

28 januari
18 februari i.v.m. voorjaarsvakantie (Pitchavond)
25 maart
15 april i.vm. meivakantie
27 mei
24 juni
29 juli (alternatieve locatie i.v.m. zomervakantie)
26 augustus (alternatieve locatie i.v.m. zomervakantie)
30 september ALV
28 oktober
25 november
16 december i.v.m. kerstmis

Additional information